De SafeClick Band

De SafeClick Band kan dienen als basis voor het beveiligen van personen op het hellende dak tegen vallen alsmede als basis voor – veilige - werkplekinrichting. De betreffende persoon kan zich veilig op het dakvlak bewegen, door zich vast aan de Band te koppelen middels de bandadapter.
Daarnaast vormt de Band (samen met de adapter) de basis voor het aanbrengen op het dak van het SafeClick Net en SafeClick Daksteiger.