Het klemanker is eenvoudig vanaf de buitenzijde van het dak aan te brengen op leidaken of pannendaken die direct zijn aangebracht op het dakbeschot. Zoek het dakbeschot op, voer de voorbereidende werkzaamheden uit en klem het anker plus dakhaak aan het dakbeschot. Op deze manier zijn op deze twee kerken ruim 30 dakhaken aangebracht en vervolgens deels getest (600 KN test).